"Bắc Tống Nhàn Vương" có 1 kết quả
  • Bắc Tống Nhàn Vương - Bắc Minh Lão Ngư

    Bắc Tống Nhàn Vương

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Triệu Nhan là thầy giảo nghèo tính tình tốt bụng sống ở thế kỷ 21, ở vùng quê bình dị, trên đường đi dạy về anh đi ngang qua đám ngô sẵn lúc đói bụng bẻ ăn thì bị chủ ngô nói ăn trộm ngô sẽ bị sét đánh. Vậy mà sét đánh thật khiến anh xuyên qua không gian về thời cổ đại đã biến thành Quảng Dương quận vương Triệu Nhan - con thứ ba của vua Anh Tông thời Bắc Tống .Một tên quận vương xấu xa độc ác. Dịch giả: Nhóm dịch Nghĩa Hiệp

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 20 chương

Góp ý