• Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm - Nguyên Viện

    Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Nàng là một người không thể kháng cự lại sự dụ hoặc của bát quái. Thế nên vì đào bát quái nhà hắn, nàng không tiếc tự mình xuống biển, sắm vai vợ mới cưới trà trộn vào trong nhà hắn. Vì cầu giả đến thật, còn phải cho hắn “Động tay đông chân” ở trên giường! Giận nhất là nàng “hy sinh” nhiều như thế, kết quả cái gì cũng đều không đào được. Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 11 chương

Góp ý