"Bình Tĩnh Làm Phi" có 1 kết quả
  • Bình Tĩnh Làm Phi - Phong Quá Thủy Vô Ngân

    Bình Tĩnh Làm Phi

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Truyện hướng theo thể loại cung đấu, kể về quý phi phải bình tĩnh, suy nghĩ và lên kế hoạch kĩ lưỡng cho từng bước đi để ứng biến với những tình huống khó khăn trong cung... Dịch giả: Yul Yuuki

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 100 chương

Góp ý