"Điêu Cốt Sư" có 1 kết quả
  • Điêu Cốt Sư - Tuyết Nguyên U Linh

    Điêu Cốt Sư

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Nàng là Điêu Cốt sư nhưng lại tự xưng Luyện Cốt sư. Xương cốt lọt vào tay nàng có thể trở thành dụng cụ, công cụ, trang sức… cũng có thể trở thành vũ khí có cốt linh hùng mạnh. Nàng là một bộ xương có thể giả chết, dọa được quỷ, giết được yêu quái, tạo ra được người, làm chủ được cục diện. Dịch giả: Nhóm Crescent Moon - Phượng Hoàng Lửa

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 35 chương

Góp ý