"Đế Nghiệp Như Họa" có 1 kết quả
  • Đế Nghiệp Như Họa - Mộ Dung Yên Nhi

    Đế Nghiệp Như Họa

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Họ đã gặp nhau và nàng đã được hắn sủng ái vô bờ bến, ngày tân hôn giữa hai người lộng lẫy khắp thành, cả thành từ sáng tối đều hò hát vui vẻ chẳng khác gì đại tiệc trong cung đình. Nhưng có lẽ sủng cực tất suy, câu chuyện giữa hai người họ có thể sẽ sớm hạ màn. Bức tranh đế nghiệp của hắn đã được thêu dệt nhưng bức tranh của nàng lại chưa. Hắn ban cho nàng rượu độc và bước được cuối cùng của vinh hoa phú quý chỉ còn là cát bụi... Dịch giả: Tiểu Đông Tà

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 11 chương

Góp ý