"Đại Hào Môn​" có 1 kết quả
  • Đại Hào Môn​ - Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

    Đại Hào Môn​

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Nội dung truyện Đại Hào Môn kể về nhân vật chính Tiêu Phàm, là con trong một gia đình hào môn ở chế độ cộng hòa, đồng thời cũng là đệ tử của Vô Đạo Môn, chẳng những tinh thông thuật bói toán tinh tượng, phong thủy, trận pháp, tu luyện nội công khí gia đến trình độ vô cùng cao thâm, mà còn hiểu biết sâu sắc về Đông y. Nhưng một ngày Tiêu Phàm bỗng phát hiện trên ấn đường của Tiêu Trạm xuất hiện điềm xấu, dương thọ Tiêu lão gia đã tận, em trai Tiêu Thiên xuất hiện điềm xấu lao ngục. Tướng mệnh của họ đều rất phú quý nhưng tại sao lại xuất hiện điềm xấu như vậy? Ai có thù oán sâu đậm với bọn họ mà bất chấp tất cả để hại họ như thế. Và Tiêu Phàm sẽ làm gì để cứu cả gia đình của mình? Tất cả sẽ dần dần được mở ra qua từng chương truyện sau! Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 25 chương

Góp ý