"Đại Bát Hầu" có 1 kết quả
  • Đại Bát Hầu - Ba Ba Không Phải Rùa

    Đại Bát Hầu

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Đại Bát Hầu Trời xanh dao động, giọng cười cuồng tiếu, gậy như ý nơi tay, đập tới trời đất long lở. Từ nay đến vạn năm sau này, ta sẽ khiến các ngươi cùng nhớ kỹ 7 chữ "Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không" Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 20 chương

Góp ý