"Đại Đạo Triều Thiên" có 1 kết quả
 • Đại Đạo Triều Thiên - Miêu Nị

  Đại Đạo Triều Thiên

  Tác giả: Miêu Nị

  Thể loại: Tiên hiệp

  Ta chính là kiếm. Trăm dặm giết một người, mười bước không muốn đi. Trăm dặm giết một người, mười bước không thể đi. Trăm dặm giết một người, mười bước? Không thể! Trong ta có kiếm, trong kiếm có ta. Đại Đạo Triều Thiên, tất cả chấp nhất kiếm. Dịch giả: vipnd2003

  Tình trạng: [Đang cập nhật] 340 chương

Góp ý