"Đô Thị Diễm Phúc Hành" có 1 kết quả
  • Đô Thị Diễm Phúc Hành - Thục Long Trứ

    Đô Thị Diễm Phúc Hành

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Long Thiếu Quân một cao trung sanh tính cách vô lại trên đường về nhà vô tình được một cao thủ dị năng(thực chất là một tên dâm tặc) truyền cho Âm dương hòa hợp thần công và toàn bộ công lực . Từ đó trở đi làm chấn động dị năng giới. Biên tập:Sưu tầm

    Tình trạng: [Full] 9 chương

Góp ý