• Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền - Cá thích leo cây

    Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Làm người đã khó, làm kẻ ác càng khó, làm kẻ ác mà thiên hạ đều biết, người người trong thiên hạ đều phỉ nhổ thì khó lại càng thêm khó, mà từ sau khi trở thành gian thần thì càng quyết chí đời đời kiếp kiếp, tận tụy cẩn thận, thề không thay lòng phát huy để hai chữ ‘ác nhân’ phát sáng rực rỡ... Áp lực tâm lý thật lớn mà. Dịch giả: Lam Phượng Hoàng

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 65 chương

Góp ý