Tác phẩm của "Yêu Bạch Thái" (1)

 • Thôn Thiên - Yêu Bạch Thái

  Thôn Thiên

  Tác giả: Yêu Bạch Thái

  Thể loại: Tiên hiệp

  *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Dương Lăng, vốn là một kẻ Phàm nhân, ngẫu nhiên được "Thôn Thiên Xá Lợi" mà bước trên tu chân đạo đường. Từ đầu đến cuối, Dương Lăng tâm thành chí dựng thẳng, dũng mãnh tinh tiến, phàm ngăn cản ta con đường tu chân người, giết không tha! Dịch giả: Sưu tầm

  Tình trạng: [Full] 752 chương

Góp ý