Tác phẩm của "Xuân Công Tử" (1)

  • Thiên Hạ Đệ Nhất Đinh - Xuân Công Tử

    Thiên Hạ Đệ Nhất Đinh

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Cả thành ai cũng biết hắn là Quốc Cữu của triều đình, là con trai của Bàng Thái Sư danh tiếng trong hoàng tộc. Hắn dám lấy danh để uy hiếp thiện nữ, ức hiếp dân lành, cuối cùng lại bị Bao Chửng trừng phạt cho hồn bay phách lạc... Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Full] 41 chương

Góp ý