Tác phẩm của "Trương Mục Chi" (1)

 • Thần Võ Chiến Vương - Trương Mục Chi

  Thần Võ Chiến Vương

  Tác giả: Trương Mục Chi

  Thể loại: Tiên hiệp

  Đệ nhất công tử Giang Thần Thánh Vực bị người thương phản bội mà bất hạnh ngã xuống. Linh hồn xuyên qua đến 500 năm sau, lên trên người một gã thiếu niên trùng tên trùng họ ở Cửu Thiên đại lục. Người mang Chí Tôn Thần mạch, nắm giữ vô số bí điển, Giang Thần phát thệ phải giết về Thánh Vực, tự tay đâm kẻ thù.

  Tình trạng: [Đang cập nhật] 411 chương

Góp ý