Tác phẩm của "Trần Thế Pháp" (1)

  • Lĩnh Nam Chích Quái - Trần Thế Pháp

    Lĩnh Nam Chích Quái

    Lĩnh Nam Chích Quái là một tập sách ghi chép những truyền thuyết và truyện cổ tích của nước ta. Tác phẩm viết bằng chữ Hán xuất hiện rất sớm, có lẽ từ đời Trần. Cũng như một số tác phẩm cổ đại của ta, Lĩnh Nam Chích Quái truyền được đến ngày nay đã phải chịu đựng rất nhiều lần thêm vào, bớt đi, sửa chữa lại của các nhà Nho. Ai là người đầu tiên đã biên soạn sách này? Điều đó khó mà xác định được, với tình hình tài liệu hiện có.

    Tình trạng: [Full] 34 chương

Góp ý