Tác phẩm của "Thi Nại Am" (2)

 • Thuỷ Hử Truyện - Thi Nại Am

  Thuỷ Hử Truyện

  Tác giả: Thi Nại Am

  Thể loại:

 • Thủy Hử - Thi Nại Am

  Thủy Hử

  Tác giả: Thi Nại Am

  Thể loại: Tác phẩm kinh điển

  Thủy hử hay Thủy hử truyện, nghĩa đen là "bến nước", là một trong bốn tác phẩm lớn của văn học cổ điển Trung Hoa, thường được gọi là nhóm Tứ đại danh tác. Tác giả Thủy hử thường ghi là Thi Nại Am; cũng có người cho là của La Quán Trung. Truyện được viết dựa theo sách Đại Tống Tuyên Hòa di sự. Cốt truyện chính là sự hình thành và những thành tích của một nhóm người chống triều đình mà trở thành giặc cướp, thường gọi là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

  Tình trạng: [Full] 118 chương

Góp ý