Tác phẩm của "Quỳnh Độc - Lương Trạm" (1)

  • Vô Lại Kim Tiên (1 + 2) - Quỳnh Độc - Lương Trạm

    Vô Lại Kim Tiên (1 + 2)

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Ta từ cõi không trung vô biên vô tận, mang theo Thái Cực Đồ hợp dưới vầng kim quang, trong đó bao bọc một nguyên linh, bay vùn vụt vượt quá vận tốc ánh sáng đến Thần Châu Hạ Thổ. Trong nháy mắt, vầng kim quang cùng Thái Cực Đồ vượt qua hàng vạn dặm, ánh sáng chói lòa, hạ lạc nơi này. Không chờ ta phản ứng, chỉ kịp âm vang một tiếng, thinh sắc tiêu tán, một tòa thành trì hoành tráng hiện ra trước mắt. Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Full] 261 chương

Góp ý