Tác phẩm của "Quan Kỳ" (2)

 • Trường Sinh Bất Tử - Quan Kỳ

  Trường Sinh Bất Tử

  Tác giả: Quan Kỳ

  Thể loại: Tiên hiệp

  *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Hai mươi lăm tuổi tiến vào thế giới tu hành, Chung Sơn luôn luôn cố gắng, thế nhưng hắn cũng phát hiện tiên phàm chênh lệch rất xa xôi. Phàm nhân cả đời cố gắng cũng không thể thành tiên. Phí thời gian cả đời, tám mươi năm hồng trần quay cuồng, ma luyện một trái tim tang tương rực sáng. Dịch giả: Sưu tầm.

  Tình trạng: [Full] 1254 chương

 • Tiên Quốc Đại Đế - Quan Kỳ

  Tiên Quốc Đại Đế

  Tác giả: Quan Kỳ

  Thể loại: Tiên hiệp

  Thiên hạ to lớn, chỉ mình ta thống nhất! Dùng khí thế của thiên triều quét ngang tất cả Tiên môn trong thiên hạ! Một kẻ tu “đạo Đế Vương” buông xuống một thế giới có vô số Tiên môn, khiến một vương triều thế tục bị người tu hành khinh thường từng bước đi đến địa vị ngang bằng với tất cả Tiên môn. "Dưới bầu trời này, không chỗ nào không phải là đất của Vua, dù sống ở đâu thì cũng đều là thần dân của Vua!" Thiên hạ chính thống chỉ có một, tất cả Tiên môn đều là tổ chức không hợp pháp! Dịch giả: Sưu tầm.

  Tình trạng: [Full] 16 chương

Góp ý