Tác phẩm của "Phong Cuồng Băng Hào Bao" (1)

  • Siêu cấp máy tính - Phong Cuồng Băng Hào Bao

    Siêu cấp máy tính

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Trần Húc đánh mất laptop, vì thế hắn phải nghĩ biện pháp. Hắn lấy một tờ giấy tốt, dùng mực tàu không phai viết lên tờ giấy. “Gửi con cháu của ta. Ta là Trần Húc - tổ tiên của các ngươi. Hiện tại theo giờ Bắc Kinh là 12 giờ 07 phút ngày 01 tháng 09 năm 2006, hôm nay, tổ tiên của các ngươi gặp chuyện bi thảm nhất trong đời. Ngay ngày đầu tiên khai giảng đại học, ta bị trộm mất cái laptop trị giá 8.000 tệ. Nếu ngươi là con cháu của ta, vậy hãy giúp ta làm chút chuyện. Nếu ở thời đại của các ngươi đã xuất hiện Máy Thời gian trong truyền thuyết, vậy thì gửi cho ta một cái laptop nhá. Địa chỉ: khu 14, phòng 207, đại học Tổng Hợp tỉnh XX.” Một phút sau, một cái máy tính tương lai từ trên trời giáng xuống. Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 132 chương

Góp ý