Tác phẩm của "Ngận Thị Kiểu Tình" (1)

  • Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi - Ngận Thị Kiểu Tình

    Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

    Ninh Thư chết, may mắn lại trở thành người làm nhiệm vụ thay pháo hôi bia đỡ đạn khổ bức phản công. Vì vậy, Ninh Thư ở trong từng thế giới, sắm vai các loại nhân sinh, gặp được các loại người vô tình, người lãnh khốc, người cố tình gây sự. Gặp được đủ các loại Bạch Liên hoa, nữ nhân trà xanh, nữ nhân tâm cơ, thế giới còn có thể hay không có chút chân thiện mỹ! Ninh Thư gào thét, các ngươi những… cặn bã này, ta chỉ là tới phản công đấy, mong đừng ảnh hưởng ta hoàn thành nhiệm vụ.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 1045 chương

Góp ý