Tác phẩm của "Nam Hải Thập Tứ Lang" (1)

  • Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu - Nam Hải Thập Tứ Lang

    Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Nhân vật chính của truyện là một tên trùm chế súng lậu, bị bắt tử hình và xuyên về quá khứ. Nhờ vào khả năng và kiến thức của bản thân, hắn trở thành một lãnh chúa, tự thống lãnh đội quân hùng hậu của mình. Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Full] 420 chương

Góp ý