Tác phẩm của "Lý Tiếu Tà" (1)

 • Đỉnh Cấp Lưu Manh - Lý Tiếu Tà

  Đỉnh Cấp Lưu Manh

  Tác giả: Lý Tiếu Tà

  Thể loại: Đô thị

  Câu chuyện kể về Hướng Nhật (đại khái khoảng 30 tuổi), một đại ca xã hội đen có tiếng ở Bắc Hải. Sau khi bị đàn em lập mưu hãm hại và giết chết, Hướng Nhật được "đầu thai" ngay lập tức vào Hướng Quỳ - một sinh viên năm thứ 2 của Đại Học Bắc Hải. Từ đó, Hướng Quỳ thay đổi từ một học sinh nhút nhát, bộ dáng éo lả, nhu nhược thành một tên lưu manh chính hiệu! Dịch giả: Đình Đô.

  Tình trạng: [Đang cập nhật] 1170 chương

Góp ý