Tác phẩm của "Lý Tiếu Phật" (1)

  • Thần Đồng Diêm La - Lý Tiếu Phật

    Thần Đồng Diêm La

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Cao sơn Thiếu Lâm tự Ở Thiếu Thất sơn, Hà Nam. Mái liền mái, tường liền tường, tường đỏ ngói xanh, tiếng chuông mỏ liên hồi chẳng dứt, dáng vẻ trang nghiêm, tiềm ẩn bên trong một khí phái vương giả của chốn lãnh tụ võ lâm quần hùng... Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 18 chương

Góp ý