Tác phẩm của "Lưu Kiến Lương" (1)

 • Linh Thứu Phi Long - Lưu Kiến Lương

  Linh Thứu Phi Long

  Tác giả: Lưu Kiến Lương

  Thể loại: Võ hiệp

  *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Bên ngoài tiếng la thét cũng vang khắp bốn phía, đệ tử Lưỡng Giang phân đà và truy binh Thanh Long Hội đã động thủ với nhau. Bốn người bọn Mã Long sớm đã cầm sẵn đao trong tay, thấy Viên Mãnh đã chặn đứng cửa lớn, Mã Long nói nhanh: "Thiếu chủ, chúng ta đi cửa sau." Dịch giả: Tiêu Dao Tử

  Tình trạng: [Full] 46 chương

Góp ý