Tác phẩm của "Hoàng Việt Hằng" (1)

  • Nắng Trưa Không Đứng Bóng - Hoàng Việt Hằng

    Nắng Trưa Không Đứng Bóng

    Là truyện ngắn của Hoàng Việt Hằng, trong truyện là những người đàn bà kẻ sung sướng người khổ sở, nhưng thật ra suy cho cùng, sung sướng hay không cũng do cách nghĩ và quan niệm mà thôi. Chọn cách sống vừa đủ với mình là đủ, đừng trượt dài trên danh vọng rồi cũng chẳng được gì…

    Tình trạng: [Full] 28 chương

Góp ý