Tác phẩm của "Hoàng Ly - Đỗ Hồng Linh" (3)

  • Thập Vạn Đại Sơn Vương - Hoàng Ly - Đỗ Hồng Linh

    Thập Vạn Đại Sơn Vương

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Hai con ngựa sải kiệu đại, xuyên sơn ngược mãi lên Bắc. Cặp ngựa dừng phắt trên ngọn đèo cao, khắc rõ trên nền trời, hình thù người ngựa đứng im như dính chặt vào mây úa muôn đời. Trên yên hai kỵ sĩ ghìm tay cương, đảo mắt nhìn suối vùng núi rừng quạnh vắng nằm bàn bặt dưới vùng ánh sáng úa vàng. "Đây đã tới biên giới! Giờ chia tay!" Vẫn nhìn về phía trước, người tướng Thập Vạn Đại Sơn khẽ lên tiếng, giọng như chìm hẳn đi. Xế sau lưng, Vòng Lầu hơi nhúc nhích, định nói điều gì, lại ngập ngừng thôi, mãi tới lúc thấy chủ tướng dợm phóng ngựa đi, mới tiến lên... Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Full] 19 chương

Góp ý