Tác phẩm của "Đoạn Nhận Thiên Thai" (2)

 • Sỹ Đồ Phong Lưu - Đoạn Nhận Thiên Thai

  Sỹ Đồ Phong Lưu

  Tác giả: Đoạn Nhận Thiên Thai

  Thể loại: Đô thị

  *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Truyện cho thấy tác giả là dân tri thức, có quan sát, nghiền ngẫm, chắt lọc hẳn hoi chứ không phải phóng bút viết bừa để thỏa lòng. Truyện này càng ngày càng thú vị, mới bắt đầu nhưng phần chính trị rất logic và sâu sắc, thâm thuý đúng chất. Dịch giả: Mỳ cung đình.

  Tình trạng: [Đang cập nhật] 684 chương

 • Phù Diêu - Đoạn Nhận Thiên Thai

  Phù Diêu

  *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Với nội dung xoay quanh Lãng tử Vương Quốc Hoa được ông trời cho cơ hội sống lại, một cơ hội lựa chọn xuất hiện trước mắt Vương Quốc Hoa sẽ chọn như thế nào? Hoặc chọn con đường cũ để hoàn thiện nó hoặc chọn con đường phát triển khác có tương lai hơn? Dịch giả: AND

  Tình trạng: [Full] 810 chương

Góp ý