Tác phẩm của "Đan Thanh" (1)

 • Phong Vân - Đan Thanh

  Phong Vân

  Tác giả: Đan Thanh

  Thể loại: Võ hiệp

  *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* "Đây là gì?" "Vận mệnh của ngài." "Kim Lân há phải vật trong ao, gặp được Phong Vân khắc hóa rồng. Câu này là vận mệnh mà ông xem cho ta sao?" "Đúng vậy." Dịch giả: Sưu tầm.

  Tình trạng: [Đang cập nhật] 104 chương

Góp ý