Mua gói Hội viên, đọc toàn bộ kho sách Hội viên!
Giảm 20% - 30% giá nội dung thu phí
Đặc quyền Hội viên iREAD
Đặc quyền Người dùng thường VIP Hội viên tháng Hội viên năm
Đọc toàn bộ kho sách hội viên Trả phí Trả phí Miễn phí Miễn phí
Chiết khấu sách/ chương Thu Phí -- Theo cấp VIP Giảm 20% Giảm 30%
Tăng hệ số điểm kinh nghiệm -- -- x 1.5 lần x 1.5 lần
Tặng phiếu thích --
Tặng phiếu VIP --
Biểu tượng đặc biệt --
 • GÓI 1 TUẦN (7 ngày)

  Giảm giá 20% nội dung thu phí

  Điểm Kinh Nghiệm x 1.5 lần

  Đọc toàn bộ kho sách Hội viên

  90 XU
  (Gói dùng thử giá rẻ, thích hợp cho thành viên mới)
 • GÓI 1 THÁNG (31 ngày)

  Giảm giá 20% nội dung thu phí

  Điểm Kinh Nghiệm x 1.5 lần

  Đọc toàn bộ kho sách Hội viên

  390 XU
  (Tiết kiệm 8 xu)
 • GÓI 3 THÁNG (93 ngày)

  Giảm giá 20% nội dung thu phí

  Điểm Kinh Nghiệm x 1.5 lần

  Đọc toàn bộ kho sách Hội viên

  890 XU
  GÓI ĐỀ NGHỊ (Tiết kiệm 300 xu)
 • GÓI 6 THÁNG (186 ngày)

  Giảm giá 20% nội dung thu phí

  Điểm Kinh Nghiệm x 1.5 lần

  Đọc toàn bộ kho sách Hội viên

  1690 XU
  GÓI ĐỀ NGHỊ (Tiết kiệm 700 xu)
 • GÓI 12 THÁNG (372 ngày)

  Giảm giá 30% nội dung thu phí

  Điểm Kinh Nghiệm x 1.5 lần

  Đọc toàn bộ kho sách Hội viên

  3290 XU
  HỘI VIÊN NĂM (Đặc quyền cao nhất)
Góp ý