"thần đạo đan tôn" có 1 kết quả
  • Thần Đạo Đan Tôn

    Tác giả: Cô Đơn Địa Phi

    Thể loại: Tiên hiệp

    Lăng Hàn - Một Đan Đế đại danh đỉnh định mang trong thân mình tuyệt thế công pháp vì truy cầu bước cuối, xé bỏ tấm màn thành thần nhưng thất bại đã phải bỏ mình. Thế nhưng ông trời dường như không muốn tuyệt dường người, Lăng Hàn đã được trọng sinh vào một thiếu niên cùng tên và điều may mắn nhất là "Bất Diệt Thiên Kinh" ấn ký vẫn còn nằm nguyên trong tâm thức hắn. Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 4297 chương

Đối tác nội dung
Góp ý