"Xuân Mang Lưu Luyến" có 1 kết quả
  • Xuân Mang Lưu Luyến

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Thẩm Thanh Lạc tỉnh dậy, là một nam nhân đang sờ loạn trên người nàng, không phải là mơ, là thật. Sao tự dưng nàng ý thức được hắn là ai? Ký ức quay trở về thì ra nàng đã xuyên không, trở về là mình của năm năm trước đây, quay về từ lúc nam nhân này khinh dễ nàng. Không phải nàng đã ăn thạch tín sao? Nếu đã trở về thì phải tự thay đổi số phận chính mình. Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Full] 80 chương

Đối tác nội dung