"Vô Chiêu Vạn Kiếm" có 1 kết quả
  • Vô Chiêu Vạn Kiếm

    Tác giả: Thái Tuấn

    Thể loại: Võ hiệp

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Đại phái Thiếu Lâm đang kỳ nguy khốn cùng cực, trải qua gần sáu trăm năm tồn tại, kể từ đức Đạt Ma tổ sư khai môn lập phái chưa bao giờ gặp cảnh nào tương tự như thế này. Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Full] 26 chương

Đối tác nội dung