"Tuyết Sơn Phi Hồ" có 1 kết quả
  • Tuyết Sơn Phi Hồ

    Tác giả: Kim Dung

    Thể loại: Võ hiệp

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Cha anh bị người khác hại chết anh quyết tâm trả thù cho cha, anh được rất nhiều người ủng hộ và giúp đỡ. Nhưng cũng do trả thù mà anh bị lôi kéo vào những việc tranh giành thế lực trong triều. Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 14 chương

Đối tác nội dung