"Triều Thiên Nhất Côn" có 1 kết quả
  • Triều Thiên Nhất Côn

    Tác giả: Ôn Thụy An

    Thể loại: Ngôn tình cổ đại

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Vào cái đêm Tô Mộng Chẩm và Bạch Sầu Phi chết tại Phong Vũ lâu, cũng là một lần đối đầu khác giữa Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu, Trương Thán đã gặp được một cố nhân. Cố nhân có rất nhiều loại, bằng hữu quen biết là cố nhân, bạn cũ quen thân là cố nhân, bạn già trong ký ức cũng là cố nhân, ngay cả bạn bè đã chết cũng là cố nhân. Trương Thán và vị “cố nhân” này cũng không quen thân, nhưng không quen thân cũng không có nghĩa là không có chân tình. Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Full] 108 chương

Đối tác nội dung
Góp ý