"Trạm Lam Huy Chương" có 1 kết quả
  • Trạm Lam Huy Chương

    Tác giả: Deathstate

    Thể loại: Huyền huyễn

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Pháp sư là gì? Đi tìm sự chân thực của thế giới là sao? Ma pháp sư tồn tại, là vì tìm hiểu thế giới này chân thật. Một cái thế giới thành lập cũng đủ phức tạp rồi, nghiên cứu thế giới này bản chất càng phức tạp hơn. Những pháp sư chân chính, người đi tìm chân lý của thế giới, họ hết sức vĩ đại! Ma pháp là tri thức, tri thức là sức sản xuất, sức sản xuất là hết thảy, tri thức sẽ giúp nhân loại đạt được hết thảy. Hành trình của những kẻ đi tìm chân thật của thế giới. Họ là những pháp sư. Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Full] 770 chương

Đối tác nội dung
Góp ý