"Thuận Minh" có 1 kết quả
  • Thuận Minh

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Nhân vật chính là Lý Mạnh - kẻ xuyên về năm thứ năm Sùng Trinh. Bằng hai bàn tay của mình, Lý Mạnh đã làm nên sự nghiệp, gây dựng nên một mảng trời riêng của mình. Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 692 chương

Đối tác nội dung