"Thiên Hạ Đệ Nhất Gả" có 1 kết quả
  • Thiên Hạ Đệ Nhất Gả

    Tác giả: Điển Tâm

    Thể loại: Ngôn tình cổ đại

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Chuyện nói về một nữ vang danh thiên hạ với biệt tài là thiên hạ đệ nhất vô song, ngay cả hoàng thượng cũng nể mặt nàng ba phần, nàng thích làm gì thì làm. Đối với hành vi nàng kiêu ngạo nhiều năm đi đoạt cống phẩm cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt giả vờ cái gì cũng không thấy. Hết lần này tới lần khác những kẻ trộm kia hợp sức cũng không tính sổ được với nàng, không chỉ cùng nàng đối nghịch khắp nơi, còn đoạt đi cây lúa nàng hao tâm tổn trí nghiên cứu. Song bên cạnh đó cũng có một người là con cháu của một vị tướng làm quan bốn đời, nay tới phiên anh chính là phò trợ cho hoàng thượng bảo vệ thiên hạ. Dịch giả: Thư Duyệt

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 19 chương

Đối tác nội dung