"Thiên Hạ Đệ Nhất Đinh" có 1 kết quả
  • Thiên Hạ Đệ Nhất Đinh

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Cả thành ai cũng biết hắn là Quốc Cữu của triều đình, là con trai của Bàng Thái Sư danh tiếng trong hoàng tộc. Hắn dám lấy danh để uy hiếp thiện nữ, ức hiếp dân lành, cuối cùng lại bị Bao Chửng trừng phạt cho hồn bay phách lạc... Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 41 chương

Đối tác nội dung
iREAD - Đọc sách, đọc truyện online mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị và cập nhật hàng ngày.
Copyright© 2017 iREAD. All Rights Reserved