"Thiên Hạ Đệ Nhất Đinh" có 1 kết quả
  • Thiên Hạ Đệ Nhất Đinh

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Cả thành ai cũng biết hắn là Quốc Cữu của triều đình, là con trai của Bàng Thái Sư danh tiếng trong hoàng tộc. Hắn dám lấy danh để uy hiếp thiện nữ, ức hiếp dân lành, cuối cùng lại bị Bao Chửng trừng phạt cho hồn bay phách lạc... Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Full] 41 chương

Đối tác nội dung