"Thiên Địa Càn Khôn" có 1 kết quả
  • Thiên Địa Càn Khôn

    Tác giả: Cổ Long

    Thể loại: Võ hiệp

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Vũ Mục Tàng Binh Thất được bốn nhân vật “Tiên - Thần - Thánh - Nhân” kiến lập nhằm mục đích tiêu diệt gian tặc Tần Cối báo thù cho tướng quân Nhạc Phi. Nhưng biết Tần Cối tính đa nghi không dễ bị hãm hại, bốn người này đã lưu lại sở học một đời của Nhạc Phi và của chính bản thân mình nhằm an bang định quốc. Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 35 chương

Đối tác nội dung
Góp ý