"Thiên Đường Kinh Khủng" có 1 kết quả
  • Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)

    Tác giả: Ba ngày ngủ hai

    Thể loại: Thi đấu - Games

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Hình thức trò chơi như đánh quái, đi train level, đeo trang bị đã trải qua khảo nghiệm của thời gian. Tại thời đại quang não, xu thế chủ yếu của game online vẫn như cũ, các loại trò chơi thi đấu thể thao hoặc xã giao chỉ có thể chạy theo hít khói. Nhưng bất kể chủng loại trò chơi nào đi nữa, dưới hình thức lợi nhuận cố định đều rất khó cải biến tình huống người chơi bỏ nhiều tiền sẽ trở thành cường giả hoặc là đánh vỡ công bằng. Dịch giả: Quang Nguyen, Lam Vũ Nhạc

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 167 chương

Đối tác nội dung