"Tham Thiên" có 1 kết quả
  • Tham Thiên

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Thiên Thư tàn quyển thần bí xuất hiện trên thế gian khiến thiên hạ quấy lên một hồi tranh đoạt đẫm máu. Rốt cuộc đó là gì? Đơn giản là cơ duyên tạo hóa hay còn có huyền cơ khác? Trường sinh bất lão có phải là đích đến duy nhất của việc tu hành? Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 30 chương

Đối tác nội dung