"Thần Ma Chi Mộ" có 1 kết quả
  • Thần Ma Chi Mộ

    Triệu Thụy trong 1 lần đi biển gặp ách vận chìm vào lòng biển vô tình lạc vào cổ đại Tiên Ma chi mộ, trong đó có Siêu Cấp cổ đại Ma Thú, cuồng quá đánh bậy bạ để máu me chảy tùm lum vô tình chảy lên bia mộ lòi ra bí kiếp võ công trong lúc lụm được bí kiếp mừng húm không biết rằng loại tu pháp này chỉ dành cho... yêu thú nên bị tẩu hỏa nhập.... thú, đập phá tùm lum, vô tình đập sụp mộ 1 tiểu yêu, tiến hành đồng hóa với bụi từ thân xác nó tan rã, thoát thai hoán cốt trở thành.... thiên tiên 1 cấp vũ giả.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 629 chương

Đối tác nội dung
iREAD - Đọc sách, đọc truyện online mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị và cập nhật hàng ngày.
Copyright© 2017 iREAD. All Rights Reserved