"Thất Giới Hậu Truyện" có 1 kết quả
  • Thất Giới Hậu Truyện

    Tác giả: Tâm Mộng Vô Ngân

    Thể loại: Võ hiệp

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Nhân vật chính trong "Thất Giới Hậu Truyện" tên là Thiên Lân, là một người toàn thân mang rất nhiều điều bí ẩn, lại gặp được kỳ ngộ liên miên. Y quật khởi từ Băng Nguyên, từ nhỏ đã phiêu lưu thiên hạ, tuổi đời còn nhỏ mà chỉ một bước đã thành kẻ hùng cường, có thể đi xuyên qua những không gian và thời gian khác nhau, giải khai những thần thoại đầy bí ẩn mà nhân loại nhất mực không thể phá giải. Đó là truyền thuyết về U Mộng Lan, về Huyết Tham thần bí, về truyền thuyết của Dực nhân tộc (tộc người chim), thần thoại về cự nhân (người khỗng lồ), sự ảo bí của Linh Hồn Động thiên, sự quỷ dị của Dị vực không gian... Biên tập:Diamondismail, Humanity

    Tình trạng: [Full] 971 chương

Đối tác nội dung