"Thôn Thiên" có 1 kết quả
  • Thôn Thiên

    Tác giả: Yêu Bạch Thái

    Thể loại: Tiên hiệp

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Dương Lăng, vốn là một kẻ Phàm nhân, ngẫu nhiên được "Thôn Thiên Xá Lợi" mà bước trên tu chân đạo đường. Từ đầu đến cuối, Dương Lăng tâm thành chí dựng thẳng, dũng mãnh tinh tiến, phàm ngăn cản ta con đường tu chân người, giết không tha! Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Full] 752 chương

Đối tác nội dung