"Tam Thái Tử" có 1 kết quả
  • Tam Thái Tử

    Tác giả: Thụy Tỉnh Thỏ

    Thể loại: Võ hiệp

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Tiên Thiên nhất khí thông Hỗn Nguyên Kim Cương bất hoại động Cửu Thiên. Thân mang Tiên Thiên nhất khí quyết cùng Kim Cương Bất Hoại thần công, lính đánh thuê quốc tế Triệu Vô Cực chuyển thế tới Thương Long đại lục, trở thành Tam hoàng tử Lý Lân không quyền không thế của trung cấp hoàng triều Đại Đường. Ở nơi dùng võ vi tôn như Thương Long đại lục, hoàng quyền chỉ là thế tục, tông phái cùng các thế lực thế gia vô cùng cường đại, xưng bá đại lục. Biên tập: Sưu tầm

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 52 chương

Đối tác nội dung
Góp ý