"Tam Quốc Vương Giả" có 1 kết quả
  • Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả

    Tác giả: Buồn ngủ

    Thể loại: Thi đấu - Games

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Truyện thuộc thể loại võng du, viết về tam quốc nhưng mang hương vị hoàn toàn khác so với các truyện khác vết về tam quốc. Không quá YY, không não tàn, kết cấu logic... Đảm bảo mọi người sẽ thích. Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Full] 107 chương

Đối tác nội dung