"Ta Không Thành Tiên" có 1 kết quả
  • Ta Không Thành Tiên

    Tác giả: Thời Kính

    Thể loại: Tiên hiệp

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Dù ngươi thành tiên, cũng không thoát nổi thanh kiếm này của ta -- Nàng cầm kiếm, tung hoành ngang dọc, vô số tiên nhân táng mạng dưới kiếm của nàng. Thế là những kẻ tò mò gọi chệch tên nàng là Tiên Kiến Sầu. Tiên Kiến Sầu, Tiên Kiến Sầu, tiên nhân nhìn thấy sẽ phát sầu. Sau đó bọn họ gọi nàng là "Kiến Sầu tiên tử". Nghe đồn, nàng từng có một vị phu quân, từng sát thê chứng đạo. Người phụ nữ Tiên Kiến Sầu này là người tu tiên duy nhất không muốn thành tiên trong ba nghìn thế giới mênh mông. Biên tập: Losedow

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 281 chương

Đối tác nội dung