"Tử Quải Ô Cung" có 1 kết quả
  • Tử Quải Ô Cung

    Tác giả: Tư Mã Tử Yên

    Thể loại: Võ hiệp

    Thái Sơn! Xưa kia là Đông Nhạc, thuộc một trong năm đại danh sơn Trung Nguyên, núi cao ngàn trượng, trên có rất nhiều chùa cổ, người xưa có câu: “Lên Thái Sơn sẽ thấy thiên hạ bé” đủ biết ngọn núi này cao đến dường nào.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 42 chương

Đối tác nội dung
iREAD - Đọc sách, đọc truyện online mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị và cập nhật hàng ngày.
Copyright© 2017 iREAD. All Rights Reserved