"Tối Nay Muốn Lên Giường" có 1 kết quả
  • Tối Nay Muốn Lên Giường

    Tác giả: Lam Mân

    Thể loại: Ngôn tình hiện đại

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Là loài tôm tép lang nói mơ mộng xuân là một mộng ảo đầy thê lương? Lừa gạt như nhau thôi! Người ta cô ngày cũng làm, mùa thu cũng làm, cô phải làm đến mệt mỏi muốn tạo phản. Vậy mà hôm nay, thực tế tàn khốc liền đặt ở trước mắt cô. Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 10 chương

Đối tác nội dung