"Tàn Ngọc Li Thương" có 1 kết quả
  • Tàn Ngọc Li Thương

    *** Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh *** Khoái hoạt hay là bi thương, rốt cuộc cái gì khiến ta lưu lại nơi này. Có lẽ ta chỉ muốn một lý do, một lý do để lưu lại. Biết yêu sẽ không có kết quả, nhưng chúng ta vẫn yêu nhau, chúng ta làm tổn thương lẫn nhau. Có lẽ chỉ như vậy... Dịch giả: Mai Lạc

    Tình trạng: [Full] 51 chương

Đối tác nội dung