"Tà Thiếu Dược Vương" có 1 kết quả
  • Tà Thiếu Dược Vương

    Tác giả: Thắng Kỷ

    Thể loại: Huyền huyễn

    *Truyện chưa được biên tập hoàn chỉnh. Dịch giả hãy liên hệ iREAD để được hỗ trợ về bản quyền và quyền lợi* Đại thiếu gia quần áo lụa là? Nói đùa, ta không phải đại thiếu gia quần áo lụa là, hãy nhìn cho rõ thân phận của bổn thiểu gia! Bổn thiếu gia là gia chủ, là gia chủ Nhậm gia - gia tộc lớn nhất của Minh Ngọc Hoàng Triều. Đừng gọi ta là đại thiếu gia quần áo lụa là, hãy gọi ta là gia chủ quần áo lụa là! Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 844 chương

Đối tác nội dung